. .

The page is printed

Ako sa uchádzať o zamestnanie

Prvé osobné zoznámenie

Vzbudili ste náš záujem a teraz vás chcem spoznať. Presvedčte nás svojím autentickým vystupovaním a vedomosťami na osobnom pohovore alebo cez telefón!

1.      Dobrá príprava je esom v rukáve.

Aby ste sa cítili isto a mohli suverénne vystupovať je dobrá príprava nevyhnutná. Buďte pripravený na otázky k nasledujúcim témam:

  • Váš životopis
  • Dôvody, prečo ste podali žiadosť
  • Odborné otázky týkajúce sa pozície a práce
  • Otázky ohľadom odboru a firmy DB Schenker

2.      Zaujmite sympatickým vystupovaním.

Prvý dojem je dôležitý. Dbajte preto na dochvíľnosť a presvedčte nás svojim otvoreným a autentickým vystupovaním. K dobrému výzoru patrí samozrejme aj adekvátne oblečenie.

3.      Don´t panic.

Byť nervózny je úplne normálne. Naši zamestnanci, spravidla človek z personálneho oddelenia a vedúci príslušného oddelenia, sú si toho vedomí a pristupujú k vám primerane tejto situácii.

4.      Buďte zvedavý.

Ukážte nám počas rozhovoru, že sa o firmu zaujímate. Na konci pohovoru dostanete príležitosť položiť niekoľko otázok. Využite túto možnosť na vyjasnenie otvorených otázok a tiež na to, aby ste nám ukázali ako dôkladne ste sa zaoberali našou firmou a pozíciou, o ktorú sa zaujímate.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky