. .

The page is printed

Ako sa prihlíásiť

Vaša žiadosť o prijatie do zamestnania

Na základe vašej žiadosti si o vás vytvoríme prvý dojem. Zašlite nám teda presvedčivé podklady o vašej kvalifikácii, záujmoch a osobnosti.

Žiadosť môžete zaslať štyrmi spôsobmi:

  • Uprednostňujeme zasielanie žiadostí prostredníctvom nášho online portálu – môžeme ich tak rýchlo spracovať.
  • Pri zasielaní žiadosti e-mailom napíšte krátky text a priložte všetky relevantné dáta v PDF formáte do prílohy (veľkosť maximálne 5 MB). Žiadosť môžete zaslať aj klasicky – poštou. Pošlite svoje podklady online alebo v papierovej forme.

  

Aje keď momentálne neprebieha výberové konanie na vašu vysnívanú pozíciu, môžete prevziať iniciatívu a poslať nám vašu žiadosť. Motivované talenty a šikovných ľudí hľadáme neustále.

4 otázky, ktoré si môžete položiť pred odoslaním vašej žiadosti:

1. Je vaša žiadosť kompletná?

Kompletná žiadosť zahŕňa motivačný list, štruktúrovaný životopis (začínajúci vašim posledným zamestnaním) a všetky doklady, ktoré sú relevantné pre prácu a pozíciu o ktorú usilujete.

2.Je váš motivačný list presvedčivý?

Sprostredkujte nám vo svojom motivačnom liste na max. jednej strane dojem z vašej osoby, o priebehu vášho profesijného života a tiež vašu motiváciu. Je to vaša šanca, dať žiadosti osobný odtieň, prebudiť v nás záujem a presvedčiť nás o tom, že práve vy ste tá správna osoba na túto pozíciu.

Chcete povedať k svojej motivácii viac a jedna strana nestačí? Potom využite tzv. „tretiu stranu“. Tu môžete ozrejmiť všetky svoje pohnútky, ktoré vás viedli uchádzať sa o túto pozíciu. Túto 3.stranu môžete priložiť za životopis.

3. Skontrolovali ste pravopis a formátovanie?

Dajte si pozor na gramatické a pravopisné chyby a tiež na chybné formulácie. Štruktúrujte svoje dokumenty prehľadne a zohľadnite bežné pravidlá formátovania a písma ako napríklad odseky, veľkosť a typ písma.


4.Koncentrovali ste sa na relevantné informácie?

 Vyberajte premyslene a cielene informácie, ktoré v životopise uvediete a to, ktoré doklady a kvalifikácie sú relevantné. Ak ste na všetky otázky odpovedali ÁNO nestojí odoslaniu vašej žiadosti už nič v ceste. Tešíme sa, že vás spoznáme!

Posledná aktualizácia: 19.09.2014

K začiatku stránky