. .

The page is printed

Čo ponúkame

Váš nástup je vašim postupom!

Chcete urobiť kariéru? U nás nemáte žiadne obmedzenia - geografické ani profesné.

Našou víziou je byť globálnym lídrom v oblasti logistických služieb a to zvládneme jedine s podporou našich zamestnancov. Preto prikladáme veľkú váhu ich odbornému ako aj osobnému rozvoju.

Rozvíjajte aktívne svoju kariéru a využite takmer neobmedzené možnosti, ktoré vám ponúka práca pre DB Schenker. Môžete sa etablovať v rôznych pobočkách na svete a povýšiť až na vedúceho pracovníka alebo špecialistu v obore, pretože pri obsadzovaní dôležitých pozícií  prioritne hľadáme práve medzi našimi zamestnancami.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky