. .

The page is printed

Uchádzači s praxou

Referencie od zamestnancov

Ceníme si skúsenosti, ktoré si so sebou prinášajú noví zamestnanci a snažíme sa ich čo možno najlepšie využiť. Prečítajte si, ako to vnímajú naši zamestnanci.

Panthea Nadi, controlling, vedúca tímu BICC:

„Predtým ako som prišla do firmy DB Schenker som pracovala ako účtovníčka a administrátorka databanky. Externe som si spravila HTL diplom a pracovala som potom ako správkyňa siete.

Od roku 2004 som zamestnancom firmy DB Schenker v Rakúsku. Začala som na IT oddelení ako programátorka databanky, od roku 2006 pracujem v controlling-u. Na začiatku som spolupracovala na SAP-Rollout v regióne a už 6 rokov som zodpovedná za Business Intelligence Compentence Center. Spoločne s mojím tímom sa snažíme o optimalizáciu interných správ a Reporting-u vo firme a o to, aby bola celofiremná databanka so všetkými informáciami relevantnými pre obchod k dispozícii pre analýzu a posúdenie.

Externe som tiež absolvovala štúdium informatiky na FH Technikum vo Viedni. Potom som začala so štúdiom odboru „Professional Management a IT“ na Donau Uni Krems.

Táto práca je stresujúca, ale baví ma a nie je nikdy nudná. Kolegovia a kolegyne sú nápomocní a pomôžu, kde môžu.“

Bernd Labugger, vedúci pobočky Schenker Graz:

„Na obchodníka v špedícii som sa vyučil v našej pobočke v Grazi. Nastúpil som roku 1990 a už veľmi skoro som bol nasadený do rozličných oddelení vo firme a mohol som si tak spraviť dobrý prehľad o širokej ponuke služieb špeditérov.

Ťažisko mojich aktivít po mojom výučnom období spočívalo v lodnej preprave a bol som tak predstavenstvom v roku 2003 zamestnaný ako produktový manažér lodnej prepravy pre región Rakúska a juhovýchodnej Európy. Táto úloha bola náročná, poučná a spojená s cestovaním po celom svete. Taký All-in balíček pre niekoho, kto baží po nových vedomostiach a je otvorený novým veciam. Obdobie, ktoré bolo veľmi zábavné!

V roku 2006 som prebral zodpovednosť za logistické centrum vo Werndorfe pri Grazi. Presídlenie z „veľkého trhu“ vo Viedni – vtedajšej centrály Schenker & Co AG – do logistického skladu vo Werndorfe pri Grazi bolo zaujímavé.

Späť na operatívnom fronte jednej pobočky som bol veľmi rýchlo opäť konfrontovaný s každodennými výzvami vo vzťahu k zákazníkom, vedeniu spolupracovníkov a  zodpovednosti za výsledok. Je to oblasť, ktorá denne prináša zaujímavé momenty.

Už 3 roky som vedúcim pobočky v Grazi a cítim sa na tejto pozícii dobre. Aj po 24 rokoch u toho istého zamestnávateľa mám stále radosť z práce. Je to tiež preto, že sa držím týchto zásad: buď otvorený novým veciam a stavaj sa k zmenám pozitívne, maj odvahu otvorene o veciach diskutovať a uchopiť ich, ver si, buď úprimný k sebe samému a tvojmu okoliu, nikdy neprestaň skúmať nové procesy a prinášať nové idei, nájdi si kompenzáciu ku každodennej práci, ktorá ti umožní myslieť aj na iné veci.“

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky