. .

The page is printed

Váš zamestnávateľ

Prečo by ste mali chcieť pracovať práve u nás?

Spoločnosť DB Schenker je nielen globálnym poskytovateľom integrovaných logistických riešení, ale aj zodpovedným zamestnávateľom.

Kto sme?

Sme špecialisti na železničnú, cestnú, leteckú i námornú prepravu, ako aj na riadenie dodávateľských reťazcov.  

Vďaka nášmu globálnemu pôsobeniu a rozsiahlemu know-how sa podieľame na vývoji celého logistického a prepravného odvetvia – na lokálnej, národnej i celosvetovej úrovni.

Riadime distribučné siete budúcnosti a v rámci našich dopravných a distribučných reťazcov prepravujeme ľudí i tovary.

V našej oblasti pôsobenia sa nám podarilo v medzinárodnom meradle získať vedúcu pozíciu.

Čo je našim cieľom?

 Stať sa celosvetovou jednotkou v oblasti prepravy a logistiky.  

Našu pozíciu lídra budujeme nielen v ekonomickej oblasti, ale aj v  sociálnej a environmentálnej dimenzii. Všetky tieto oblasti sa snažíme rozvíjať ruka v ruke, aby sme zabezpečili trvalo udržateľný rozvoj našej spoločnosti.  

Ako to dosiahneme?

Presvedčíme zákazníkov, zamestnancov i investorov.

Orientácia na zákazníkov: Naši zákazníci a ich potreby sú stredobodom nášho podnikania. Každý deň ich o tom presviedčame vysokou kvalitou služieb, konkurencieschopnými cenami a spoľahlivosťou.

Progresivita: Vyžadujeme flexibilitu, ochotu učiť sa a odvahu veci neustále skúmať a zlepšovať. Pretože práve inovatívne riešenia nám otvárajú nové šance na trhu.

Zodpovednosť: Sme zástancami zodpovedného, morálneho a korektného správania sa a dodržiavania zákonom stanovených rámcových podmienok. Obchodujeme podľa princípov bezúhonnosti, zohľadňujúc potreby našich investorov.   

Ekonomická orientácia: Sme zameraní na stály rast hodnoty našej spoločnosti, aby sme boli schopný obstáť na kapitálovom trhu a vedeli zaistiť budúce investície.

Orientácia na zamestnancov: Prikladáme veľkú váhu kolegiálnej, tímovej práci v multikultúrnom spoločenstve a ponúkame individuálne možnosti rozvoja.

Posledná aktualizácia: 04.11.2016

K začiatku stránky