. .

The page is printed

Novinky

Dva milióny na vývoj automaticky navádzaných konvojov kamiónov

Federálne Ministerstvo Dopravy a digitálnej infraštruktúry (BMVI) v Nemecku podporí spoločný projekt DB Schenker, MAN a Hochschule Fresenius • Prvé testy začnú v roku 2018

DB Schenker, MAN a Hochschule Fresenius získali finančnú podporu na podporu vývoja automaticky navádzaných konvojov. Federálne Ministerstvo Dopravy a digitálnej infraštruktúry (BMVI) v Nemecku vydalo oznámenie, podľa ktorého bude projekt vývoja projektu podporovaný počas 20 mesiacov od júna 2017 do januára 2019.

Partneri budú najprv niekoľko mesiacov testovať konvoje v každodennej prevádzke na vyhradenom úseku diaľnice A9 v Nemecku, aby získali dáta potrebné na analýzu bezpečnosti systému a jeho využiteľnosti v reálnych dopravných situáciách, ako aj pri logistických operáciách DB Schenker. Táto fáza by mala tiež odhaliť potenciálne efekty novej technológie na profesionálnych vodičov.

Alexander Dobrindt, Federálny Minister dopravy a digitálnej infraštruktúry sa vyjadril:  “Automatizované navádzanie vozidiel bude onedlho realitou. Projekt prepojených konvojov prenesie technológie z vývojových stredísk na naše cesty. High-tech kamióny udržujú bezpečnú vzdialenosť a navzájom komunikujú. Premávka je plynulejšia, bezpečnejšia a zvyšuje sa tým aj kapacita ciest a komfort v kabíne. Tým sa znižuje záťaž vodičov a tiež životného prostredia. DB Schenker týmto projektom zvyšuje svoj kredit ako moderného poskytovateľa prepravných a logistických riešení.  Ministerstvo vyberá inovatívne výskumné projekty zamerané na automatizáciu a podporí ich sumou až 100 miliónov Eur, pričom našim cieľom je spraviť z Nemecka lídra v oblasti automatizovaného riadenia vozidiel. Vývojom a testovaním prepojených automaticky navádzaných kamiónov začíname ďalší projekt na našom digitálnom testovacom poli, na diaľnici A9.“

Jochen Thewes, CEO spoločnosti Schenker AG dodáva: “Sme nadšení, že sa nás ministerstvo rozhodlo podporiť. DB Schenker je spolu so svojimi partnermi priekopníkom v zavádzaní technológie automaticky navádzaných konvojov, ktoré sa čoskoro predstavia na nemeckom trhu. Tým, že s testovaním reálnych dopravných situácií prichádzame už teraz a v takomto rozsahu, opäť potvrdzujeme našu rolu lídra v oblasti digitalizácie. Tento projekt demonštruje naše vysoké štandardy a ambíciu byť tým, kto bude u klientov podporovať záujem o digitálne prepravné a logistické modely.”

Celková suma grantu bude rozdelená medzi partnerov v závislosti od ich rozpočtových potrieb. DB Schenker bude celý projekt koordinovať a už začiatkom roka 2018 plánuje spustiť prvé testovacie jazdy na digitálnom testovacom úseku diaľnice A9, medzi pobočkami DB Schenker v Mníchove a Norimbergu. Spoločnosť MAN zostrojí moderné testovacie vozidlá, na ktorých budú testy vykonávané. Joachim Drees, Chief Executive Officer spoločnosti MAN Truck & Bus a MAN SE sa vyjadril: “Sme radi, že sa podarilo pre tento dôležitý projekt získať finančnú podporu. Umožní nám to po prvý krát odskúšať ako funguje automatické navádzanie konvojov v realite, s využitím profesionálnych vodičov.“

Vysoká škola Hochschule Fresenius skúma dopady novej technológie na vodičov z neurofyziologického a psychosociálneho hľadiska. „Je dôležité už na začiatku projektu brať do úvahy tých, ktorých sa tieto zmeny dotknú najviac,“ hovorí profesor Dr. Christian T. Haas, riaditeľ Inštitútu pre komplexný výskum zdravia z  Hochschule Fresenius. “Poznatky získané z analýzy efektov spolupráce človek – stroj sa spätne využívajú pri vývoji technológie a úprave pracovných podmienok vodičov.“

Pojem autonómne navádzaný konvoj znamená systém prepojenia vozidiel využívaných na pozemných komunikáciách, z ktorých aspoň dve idú za sebou v tesnej vzdialenosti a sú navádzané pomocou asistenčných technológií a kontrolného systému. Všetky kamióny v konvoji sú vzájomne prepojené elektronickým systémom, ktorý funguje na princípe vzájomnej komunikácie vozidiel.

Pre viac informácií navštívte stránku www.deutschebahn.com/Digitale_Innovationen.

Posledná aktualizácia: 21.07.2017

Prehľad

K začiatku stránky