. .

The page is printed

O DB Schenker

Dôveruj, ale preveruj

Ako zákazníci si chcete byť istí, že spolupracujete so serióznou firmou, ktorá nedáva iba prázdne sľuby. Práve túto istotu vám ponúkajú naše certifikáty kvality.

Na dôkaz, že dodržiavame všeobecné štandardy a neustále pracujeme na zdokonaľovaní nášho podnikania, sa pravidelne podrobujeme externým auditom.

AEO Certifikát – seriózny a osvedčený

DB Schenker Logistic funguje vo väčšine európskych krajín ako schválený hospodársky subjekt (Authorized Economic Operator – AEO), má dokonca status F, ktorý kombinuje bezpečnostné a colné štandardy.

Certifikát AEO osvedčuje podnik ako seriózny a bezpečný voči colným autoritám. Vyhotovovanie a kontrolu certifikátov má na starosti colný úrad.

EN ISO – sústavný pokrok

Na Slovensku je spoločnosť Schenker s.r.o. certifikovaná podľa normy  ISO 9001 a  ISO 14001.

Certifikát EN ISO 9001 osvedčuje, že podnik dodržiava požiadavky manažmentu kvality. To znamená, že sa podnik okrem iného sústreďuje na zákazníkov, napĺňa prepravné podmienky a systém manažmentu podlieha sústavnému procesu vylepšovania.

Certifikát EN ISO 14001 osvedčuje nepretržitý proces zlepšovania sa podniku, vzhľadom na životné prostredie.

HACCP – bezpečný a hygienický

Firma DB Schenker aplikuje manažment zhodne so systémom HACCP.

HACCP je kontrolný systém, ktorý analyzuje nebezpečenstvo (Hazard Analysis and Critical Control Point) a tiež ustanovuje hygienické predpisy pre pracovníkov, ktorí sú v styku s potravinami a nákladom, ktorý prichádza do styku s potravinami.

TAPA – garantovaná bezpečnosť

Vybrané terminály našej siete sú vybavené a certifikované na základe najvyšších bezpečnostných štandardov (FSR-A-Level) skupiny TAPA-EMEA (Transported Asset Protection Association Europe, Middle East and Africa).

TAPA-EMEA je skupina bezpečnostných a logistických manažérov z rôznych výrobných a logistických podnikov. Pravidlá zabezpečania nákladu TAPA obsahujú nariadenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti budov, prístrojov a postupov, aby tak zabezpečili bezpečnosť tovarov počas prepravy a skladovania.

DB Schenker Group Certificate – pokrýva všetky produkty

Efektivita integrovaného systému manažmentu kvality a príslušných nástrojov bola potvrdená certifikačnou spoločnosťou Bureau Veritas Certification. Udelený certifikát „DB Schenker Group Certificate“ zahŕňa naše kompletné celoeurópske portfólio produktov.

Počas trojročnej platnosti certifikátu musí externý kontrolór (Bureau Veritas Certification) pravidelne testovať, či sú dôsledne dodržiavané procesy kvality a smernice. Na našich pobočkách sa pravidelne vykonáva množstvo nezávislých auditov. Náš systém manažmentu kvality tak presahuje štandard ISO 9001.

Certifikáty na stiahnutie
Certifikát TAPA
Certifikát ISO
Certifikát HACCP
Certifikát AEO

Posledná aktualizácia: 28.12.2015

K začiatku stránky