. .

The page is printed

O DB Schenker

Z Viedne do celého sveta

Spojenie železničnej spoločnosti Railion a prepravného experta, spoločnosti Schenker pod značkou DB Schenker je len pokračovaním príbehu, ktorý začal v 19. storočí. Tak ako v minulosti, aj dnes je naším cieľom napĺňať priania zákazníkov rýchlejšie a lepšie.

Gottfried Schenker založil 1.júla 1872 vo Viedni spolu s dvoma obchodnými partnermi špedičnú firmu Schenker & Co. Za vynikajúcimi podnikateľskými výsledkami rodeného Švajčiara stál najmä jeho priekopnícky nápad – zavedenie prepravy formou zbernej služby.  Idea, spojiť malé zásielky do jedného celku, umožnila vznik úplne nového, cenovo výhodného a rýchleho transportnému systému za využitia železníc, ciest i vodných tokov.

Ešte za života Gottfrieda Schenkera, ktorý zomrel roku 1901, bolo otvorených 32 ďalších pobočiek v 13 krajinách Európy. Firma Schenker bola koncom 19. storočia jedinou, ktorá dokázala ponúknuť kalkuláciu prepravných sadzieb z Londýna až po Istanbul.

Preprava tovaru na väčšie vzdialenosti bola zabezpečovaná po železnici ale preprava zberných zásielok a voľne loženého tovaru sa uskutočňovala aj pomocou lodí. Preto sa Gottfried Schenker prezieravo spojil aj s lodnými spoločnosťami.  

V roku 1913 vznikla v New Yorku prvá mimoeurópska pobočka . Zároveň podnik začal naplno využívať možnosti moderných technológií: špedičný obchod sa spojil s rozvíjajúcimi sa telekomunikáciami.

Počas nasledujúcich 100 rokov zažila firma množstvo vzostupov a pádov.

K rozhodujúcim udalostiam, ktoré podnik ovplyvnili patrilo prebratie firmy Schenker dcérskou spoločnosťou firmy E-On - spoločnosťou Stinnes AG z roku 1991. V roku 2002 bol Schenker znovu prebratý spoločnosťou Deutsche Bahn AG.

Gottfried Schenker položil základný kameň na budúcnosť orientovanej prepravnej siete, využívanie informačných technológií a globálnu účasť podnikov. O jeho princípy sa opiera firma Schenker už viac ako 140 rokov a žne úspechy.

História spoločnosti DB Schenker na Slovensku
1991
Obchodné zastúpenie spoločnosti Schenker na Slovensku
1992
1. júla 1992 je založená spoločnosť SCHENKER Slovakia s.r.o ako 100% dcérska spoločnosť firmy Schenker Viedeň
1993
Založenie novej pobočky - hraničný prechod Bratislava PETRŽALKA - BERG
1999
26. apríla 1999 je spoločnosť premenovaná na SCHENKER-BTL, s.r.o
1997
V novembri 1997 spoločnosť obdržali certifikát kvality podľa normy ISO 9001:1994
1997
Založenie novej pobočky v areáli výstaviska INCHEBA a pobočky na letisku M.R. Štefánika
2000
1. november 2000 je založená nová pobočka v Košiciach
2001
1. február 2001 je zmenený obchodný názov spoločnosti na SCHENKER s.r.o.
2002
V máji 2002 spoločnosť obrdžala certifikát ISO 9001:2000
2003
1. októbra 2003 je založená nová pobočka v Trnave
2003
1. novembra 2003 je otvorený nový logistický terminál v Bratislave
2004
V júli 2004 spoločnosť obhájila platnosť certifikátu ISO 9001:2000
2005
18. júla 2005 je založená nová pobočka v Žiline

2013

Otvorenie nového moderného logistického centra v PointParku v Žiline

2014

Otvorenie novej pobočky v Prologis Parku Bratislava v Senci

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky