. .

The page is printed

eServices

Plynulé prepojenie prostredníctvom individuálneho dátového rozhrania

Patríte k zákazníkom ktorý denne prijímajú zásielky? Potom je zriadenie individuálneho dátového rozhrania, prispôsobeného vášmu softwéru najkomfortnejším riešením.

EDI – elektronické zasielanie objednávok

 • Priamo z vášho systému
 • Eliminácia chýb, redukcia nákladov
 • DB Schenker prevezme váš formát dát
 • Bezplatná konverzia prostredníctvom DB Schenker
 • Odovzdanie dát ľubovoľným prenosovým kanálom (FTP, OFTP, SFTP, e-mail, IBM Mailbox)

EDI Invoice – elektronická fakturácia

 • V PDF formáte prostredníctvo e-mailu, v EDIFACT formáte INVOIC D.96A alebo ako CSV pre import v Exceli
 • Kompletne digitálne
 • Overené platným digitálnym podpisom
 • Optimalizácia a urýchlenie celého procesu fakturácie
 • Automatické uloženie do vášho archívu (EDI)

Advanced Tracking – prenasledovanie zásielky 24 hodín denne

 • Informácie a statuse a prevzatí zásielky
 • Vyhľadávanie podľa vašich kritérií
 • Stiahnutie dát v excelovom formáte s množstvom osobných kritérií výberu
 • Doručenie relevantných informácií o zásielke na želanie, vrátane elektronických štatistík v EDIFACT formáte IFTSTA D.96A
 • Možné vyhľadávanie pomocou vlastného referenčného čísla

Electronic Proof od Delivery (ePOD)

 • Oznámenie o podpísaní potvrdenia o prevzatí, akonáhle bude vaša zásielka doručená
 • Prístup k dátam 24 hodín denne
 • Automatické ukladanie všetkých ePOD

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky