. .

The page is printed

Profil

Globálne logistické riešenia pripravené na mieru zákazníkom

DB Schenker má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním integrovaných logistických riešení. Tímy expertov na celom svete prepájajú jednotlivé oblasti služieb a vytvárajú pre zákazníkov ucelené riešenia.

Spoločnosť DB Schenker poskytuje všetky logistické služby, ktoré spoločnosti pôsobiace na lokálnom i medzinárodnom trhu môžu potrebovať. V portfóliu služieb je cestná preprava, letecká a námorná preprava, zmluvná logistika a riadenie dodávateľských reťazcov. Približne 66 000 zamestnancov v 2000 pobočkách po celom svete vygenerovalo v roku 2015 tržby vo výške 15,451 miliárd Eur.  

Ako špecialista na pozemnú prepravu v Európe, či už po ceste alebo po železnici, prepája DB Schenker všetky dôležité hospodárske regióny vo viac ako 40 krajinách. Spoločnosť sa tiež zaoberá leteckou a námornou prepravou a súvisiacimi logistickými službami. Logistické centrá na najdôležitejších miestach svetového obchodu vytvárajú efektívnu spojku medzi dopravcami a umožňujú poskytovať širokú škálu služieb pridanej hodnoty. DB Schenker je medzi najvýznamnejšími poskytovateľmi logistických služieb pre automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel, pre firmy z oblasti spotrebného tovaru, oblasť veľtržnej logistiky a tiež pre usporiadateľov významných športových a kultúrnych podujatí.  

Európska pozemná preprava

S približne 24 000 zamestnancami a 730 pobočkami je divízia pozemnej prepravy DB Schenker jednotkou v európskej cestnej preprave.  Sieť až 32 000 pravidelných liniek, ktoré v priebehu týždňa opustia terminály vo viac ako 40 krajinách je najhustejšia v Európe. Zákazníci môžu využiť spoľahlivé a časovo a cenovo optimalizované riešenia pre prepravu nákladu – od balíkov, cez paletový tovar až po nadrozmerné zásielky. Služby cestnej prepravy kombinuje tiež s prepravou po železnici, čím klientom umožňuje dosiahnuť ešte vyššiu efektivitu. DB Schenker poskytuje širokú škálu služieb z jedného zdroja, poskytujúc vysoký štandard kvality, podložený aj externými certifikátmi.  

Letecká a námorná preprava

Tretie miesto v medzinárodnom rebríčku najväčších poskytovateľov leteckej a námornej prepravy je dôkazom, že spoločnosť  DB Schenker poskytuje služby na najvyššej úrovni a dôverujú jej klienti z celého sveta. Približne 20 000 zamestnancov špecializovaných na leteckú a námornú prepravu poskytuje služby v asi 800 pobočkách po celom svete. DB Schenker pre svojich klientov prenajíma aj celé lietadlá, nielen čiastkový priestor v nich. Ročne zorganizuje až 1200 nákladných charterových letov, ktoré klientom garantujú dostatočnú kapacitu aj v najvyššej sezóne.

Zmluvná logistika a riadenie dodávateľských reťazcov

DB Schenker zamestnáva v oblasti zmluvnej logistiky viac ako 20 000 zamestnancov na 570 pobočkách a  prenajíma približne 7,7 miliónov m2 skladovej plochy v 50 krajinách sveta, čím sa dostáva celosvetovo na piatu priečku v rebríčku spoločností poskytujúcich zmluvnú logistiku. DB Schenker vyvinul portfólio riešení pre vybrané priemyselné sektory – automobilový priemysel, spotrebný priemysel, elektrotechnický priemysel, farmaceutický priemysel a tiež pre oblasť strojárstva. Portfólio služieb zahŕňa všetky fázy dodávateľského reťazca - od nákupu, cez produkciu, až po distribučnú logistiku a popredajné služby. Medzi hlavné služby patrí analýza a návrh komplexných riešení dodávateľského reťazca.

Ukazovatele za rok 2015

Obrat (mil. Eur)

15,451

Počet zamestnancov (FTE k 31.12.2015)

66,327

Počet pobočiek

2,000

Počet zásielok v európskej cestnej sieti  (v tisícoch)

101,703

Objem leteckej prepravy (export) (v tisícoch t)

1,128

Objem námornej prepravy (export) (v tisícoch TEU)

1,942

Posledná aktualizácia: 20.04.2016

K začiatku stránky