. .

The page is printed

Štandardy etického podnikania

DB Schenker predstavuje poskytovateľa prepravných a logistických činností skupiny Deutsche Bahn (DB) a zaväzuje sa konať v súlade s internými zásadami a tiež v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.  Ďalej skupina DB definovala Kódex etického správania - etické normy v obchodovaní, ktoré sú záväzné pre celú skupinu.

Etický kódex DB definuje štandardy, ktorých dodržiavanie vyžadujeme v denno-dennom obchodovaní od našich zamestnancov a zástupcov. Vedenie spoločnosti ide v tomto smere príkladom.