. .

The page is printed

Odvetvia

Logistické služby pre elektronický priemysel

Stojí aj vaša firma pred výzvami akými sú globalizácia, krátke životné cykly produktov a veľký tlak na inovácie? DB Schenker má optimálne riešenie.

Výhody:

  • Prevádzkujete výrobné závody vo východnej Európe alebo Ázii? Vďaka našej globálnej sieti prekonáte veľké vzdialenosti na ceste z výroby k zákazníkom rýchlo, bezpečne a cenovo efektívne
  • Urýchlite tok materiálov a hotových výrobkov. Spoločne s vami ďalej inovujeme a vyvíjame náš systém riadenia dodávateľských reťazcov
  • Individuálne alebo štandardizovane – ako celosvetová jednotka v logistike pre elektrotechnický priemysel vám môžeme ponúknuť tak osvedčené koncepty ako aj špeciálne riešenia
  • Vďaka našej transparentnosti nestratíte prehľad a kontrolu
  • Zvýšite efektivitu vašich  procesov. V kontrakčnej logistike pomocou manažmentu kvality kontinuálne zlepšujeme všetky procesy
  • Znížite vaše výdavky. S pomocou riešenia Vendor Managed Inventory zabezpečujeme prostredníctvom optimálneho materiálového manažmentu naplnenie vašich skladov Just-in-Time. Výdavky budú hradené dodávateľom až pokým tieto komponenty nebudete skutočne potrebovať.
  • Profitujte tiež z množstva doplnkových služieb ako napríklad štítkovanie alebo vrátky tovaru

Posledná aktualizácia: 05.08.2016

K začiatku stránky