. .

The page is printed

Zmluvná logistika

Distribúcia zdravotníckych pomôcok

Spoľahlivé doručenie zdravotníckych pomôcok môže zachrániť život. Naše distribučné riešenia na mieru pre výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok zaručia, že budú dôležité zásielky doručené bezpečne a včas.

Využite naše rozsiahle skúsenosti v oblasti vývoja a implementácie logistických riešení pre veľké množstvo významných firiem zo segmentu zdravotníctva.

Výhody  spolupráce s DB Schenker:

 • Znalosť prostredia: Na Slovensku doručujeme tovar už vyše 20 rokov. Pravidelne doručujeme zásielky do 15 najväčších nemocníc a stoviek lekární, zdravotníckych zariadení, domovov sociálnych služieb, obchodných reťazcov a tiež k distribútorom a koncovým odberateľom zdravotníckych pomôcok.
 • Profesionalita: Doručovanie zdravotníckych pomôcok kladie vysoké nároky na prístup kuriérov. Preto sú naši zamestnanci, vodiči a kuriéri pravidelne školení, či už interne alebo za účasti zástupcu klienta. Dôraz je kladený na pochopenie špecifických potrieb pri doručovaní konkrétnym príjemcom.  
 • Presnosť: Zabezpečujeme aj doručovanie zdravotníckeho materiálu priamo na operačné sály a uvedomujeme si vysokú mieru dôležitosti, ktorú má pre vás a vašich zákazníkov včasné doručenie.  V parametri OTD (on time delivery) dosahujeme stabilne úroveň kvality 99,5%

 • Prehľad: Pre zvýšenie kvality vašich logistických procesov a minimalizáciu chybovosti využívame riešenia automatizovaného dátového toku a poskytujeme pravidelný reporting nastavený podľa potrieb klienta.

 • Široká škála služieb: Základnými službami pre segment zdravotníckych pomôcok je zvoz z výrobného závodu alebo priame závozy distribučného centra (v SK alebo zahraničí), triedenie tovaru a následná distribúcia  - od balíkových prepráv, cez paletové prepravy až po špeciálne závozy vysoko hodnotného tovaru.

 • Súčasťou našej ponuky je cestná, letecká, námorná i železničná doprava, služby zmluvnej logistiky ako aj colná deklarácia, čo nám umožňuje rýchlo reagovať na zmeny vašich distribučných potrieb.

Naše služby zahŕňajú:

 • Doručovanie marketingových materiálov predajcom
 • Doručovanie konečným príjemcom
 • Vynáška tovaru
 • Avizácia  doručenia
 • Doručovanie v časových oknách
 • Expresné prepravy špeciálnym kuriérom
 • Balíkové prepravy, paletové prepravy aj priame závozy
 • Prebaľovanie
 • Štítkovanie
 • Pickovanie
 • Krátkodobé skladovanie
 • Dobierka
 • Reporting doručených a nedoručených zásielok, denný a mesačný
 • Vrátky tovaru
 • Sledovanie zásielok
 • Vracanie dodacích listov (POD)

Posledná aktualizácia: 05.08.2016

K začiatku stránky