. .

The page is printed

Námorná preprava

Kontrola zásielok so zariadením DB SCHENKERsmartbox

DB SCHENKERsmartbox dohliada na váš náklad s pomocou GPS a senzorov umiestnených v kontajneri. Všetky dáta sú vám k dispozícii online a môžete tak sledovať vašu zásielku počas celého transportu.

DB SCHENKERsmartbox dokáže zaznamenať nasledovné parametre:

 • Geografickú polohu
 • Teplotu v kontajneri
 • Vlhkosť v kontajneri
 • Svetelnosť v kontajneri
 • Stupeň sklonu kontajneru
 • Zrýchlenie (G-Force)
 • Alarm dverí kontajnera (otvorené – zavreté)
 • Pohyb vo vnútri kontajnera

Všetky dáta a informácie o vašom tovare sú odovzdávané na webový portál www.dbschenkersmartbox.com.

Výhody služby:

 • Záznamy dát počas celej prepravy vám umožňujú udržať si absolútnu kontrolu. O akejkoľvek odchýlke ste informovaný v reálnom čase.
 • Výrazne vyššia bezpečnosť v prípade vysoko hodnotného tovaru pomáha znížiť poistnú sadzbu.
 • Máte časté škodové udalosti? DB SCHENKERsmartbox vám pomôže objasniť, prečo prichádza k škodám a ako im predísť.

Vyberte si z DB SCHENKERsmartbox family variantu, ktorá najviac vyhovuje vašim požiadavkám:

DB SCHENKERsmartbox premium
 • Neustála kontrola teploty, vlhkosti, zrýchlenia, pohybu, otrasov a sklonu kontajnera
 • Zariadenie kontroluje trasu prostredníctvom geofencingu, telematického riešenia, pri ktorom sa môže kontajner pohybovať iba v rámci definovanej oblasti
 • Každý pokus o otvorenie kontajnera bude nahlásený
 • S „Advanced Air & Ocean Tracking“ môžete sledovať každú jednotku v reálnom čase

DB SCHENKERsmartbox light
 • Neustála kontrola teploty, vlhkosti, zrýchlenia, pohybu, otrasov a sklonu kontajnera

 • Softvér umožňuje definovať pre každý parameter vlastnú hraničnú hodnotu, ktorej prípadné prekročenie bude uvedené v dokumentácii

DB SCHENKERsmartbox easy 1 a easy 2
 • Neustála kontrola teploty (DB SCHENKERsmartbox easy 1), prípadne teploty a vlhkosti vzduchu (DB SCHENKERsmartbox easy 2)

 • Namerané hodnoty budú uložené a po doručení tovaru môžu byť jednoducho exportované prostredníctvom USB portu

 • Ku každému záznamu je uvedený aj presný čas merania

 • Na základe diagramu máte prehľad o všetkých nameraných dátach vrátane eventuálnych odchýlok z definovaných hraníc

DB SCHENKERsmartbox easypharma
 • Táto ponuka je vďaka svojej certifikácii špeciálne prispôsobená požiadavkám farmaceutického priemyslu

 • Neustála kontrola teploty a vlhkosti vzduchu

 • Namerané dáta môžu byť komfortne načítané prostredníctvom USB portu

 • Rozšírená pamäť zaznamená až 32 000 meraní, ktoré sú vám k dispozícii prostredníctvom eServisu alebo webstránky DB Schenker

DB SCHENKERsmartbox logistics
 • Neustála kontrola teploty a vlhkosti vzduchu v normálnych aj chladiarenských skladoch
 • Namerané dáta dostupné v reálnom čase v databanke
 • Profitujete z presnosti merania a nekomplikovaného prenosu nameraných hodnôt
 • Ak nameraná teplota alebo vlhkosť vzduchu prekročí hraničné hodnoty, automaticky sa spustí alarm

DB SCHENKERsmartbox individuals

Je riešenie šité na mieru pre všetky spôsoby prepravy a oblasti využitia v rámci celej zásobovacej siete. Na základe vašich špecifických požiadaviek vypracujeme spoločne to najlepšie riešenie, aby sme podporili kontrolu kvality vášho tovaru.

Príklady, ako môžete profitovať z využívania DB SCHENKERsmartbox:

Export potravín až do určeného prístavu DDP

Požiadavky:  teplota pod 20°C, vlhkosť vzduchu max. 65%

Zaznamenané dáta:

 • Kontajner zatvorený – ok
 • Žiadny pohyb v kontajneri – ok
 • Žiaden svetelný alarm – ok
 • Žiaden sklon – ok
 • Teplotný alarm – spustenie
 • Vlhkostný alarm – spustenie

Okamžité opatrenia:

 • Kontrola kvality tovaru v cieľovom prístave
 • V prípade poškodenia nebude tovar preclený (žiadne colné poplatky)
 • Rýchla organizácia náhradného doručenia
 • Proaktívne informácie zákazníkom

Výhody:

 • Okamžitou kontrolou nákladu sa predíde tomu, aby boli zaplatené colné odvody aj napriek poškodeniu. Ušetríte tak na nákladoch
 • Včasné upovedomenie odosielateľa a adresáta umožní rýchlo nájsť náhradné riešenie

Export dreveného tovaru do cieľového prístavu CFR

Požiadavky: vlhkosť vzduchu max.70%

Zaznamenané dáta:

 • Kontajner zatvorený – ok
 • Žiaden pohyb v kontajneri – ok
 • Žiaden svetelný alarm – ok
 • Žiaden sklon – ok
 • Žiaden teplotný alarm – ok
 • Žiaden vlhkostný alarm – ok

Opatrenia pri reklamácii:

 • Reporting prostredníctvom www.dbschenkersmartbox.com
 • Odpočítanie z účtu kupujúceho nie je oprávnené

Výhody:

 • Môžete si byť istí, že všetky transportné požiadavky budú preukázateľne dodržané.
 • Namerané dáta budete mať k dispozícii, aby ste ich mohli použiť ako podklad pri prípadnej reklamácii

Export všeobecného tovaru do cieľového prístavu CFR

Zaznamenané dáta:

 • Kontajner zatvorený – ok
 • Žiadny pohyb v kontajneri – ok
 • Žiaden svetelný alarm – ok
 • Poplach pri zmene sklonu – ok
 • Náraz - spustenie
 • Žiaden teplotný alarm – ok
 • Žiaden vlhkostný alarm – ok

Opatrenia:

 • Report prostredníctvom www.dbschenkersmartbox.com
 • Lokalizácia poplachu / poškodenia
 • Kontrola stavu tovaru v cieľovom prístave
 • Opatrenie pri ďalšom transporte, napr. vyhnutie sa prekládkovým prístavom, kontrola obalového materiálu,...

Výhody:

 • Prípadné poškodenia budú okamžite skontrolované a nahlásené a vy môžete promptne zareagovať
 • Každý alarm je braný vážne a seriózne analyzovaný, aby ste v budúcnosti mohli profitovať zo zlepšeného servisu

Export hodnotného tovaru do cieľového prístavu (DDU)

Zaznamenané dáta:

 • Kontajner otvorený – spustenie
 • Pohyb v kontajneri – spustenie
 • Žiaden svetelný alarm – ok
 • Žiaden poplach pri zmene sklonu – ok
 • Žiaden teplotný alarm – ok
 • Žiaden vlhkostný alarm – ok

 Opatrenia:

 • Kontrola bezpečnostnými firmami alebo prístavnými strážnikmi
 • Okamžité začatie šetrenia

Výhody:

 • Vďaka záznamom nameraných dát máte okamžite informácie o mieste a čase trestného činu
 • Alarm sa spustí okamžite, tak môžu byť bezprostredne prijaté opatrenia, ktoré zabránia väčším škodám

Posledná aktualizácia: 05.08.2016

K začiatku stránky