. .

The page is printed

Colná deklarácia a poistenie

Colná deklarácia bez problémov

Kľúčovou podmienkou pre zabezpečenie hladkej prepravy a vylúčenie oneskorených dodávok a nákladov navyše je profesionálny postup pri colnom odbavení. My vám ako skúsený partner poskytneme rýchle a jednoduché colné odbavenie kdekoľvek vo svete.

Ak chcete, aby preprava vašich zásielok prebehla rýchlo a bez zbytočných prestojov, spoľahnite sa na našich odborníkov, ktorí majú výborné vzťahy s colnými autoritami a rozsiahle know – how v oblasti colných predpisov a legislatívnych nariadení. Nemusíte sa obávať zložitých postupov pri colnom odbavovaní. O všetko sa postaráme za vás, od jednoduchého dovozu po po ekonomické režimy (aktívny a pasívny zušľachťovací styk).


Naše služby v skratke:

 • Import

Zariadime všetko potrebné pre uvoľnenie vášho tovaru do voľného obehu. Prepojenie našich elektronických údajov s colnými orgánmi zabezpečia rýchle, bezpečné a bezproblémové spracovanie a odbavenie vašich zásielok.

 • Export

Nemusíte sa starať o to, aké colné dokumenty sú potrebné pre vývoz vášho tovaru do jednotlivých krajín sveta. V prípade vášho záujmu vám automaticky odošleme potvrdenie o výstupnom dokumente.

 • Aktívny a pasívny zušľachťovací styk  

Pomôžeme vám vybrať správny colný postup vyhovujúci vášmu tovaru, pri aktívnom a pasívnom zušľachťovacom styku.

 • Dočasný dovoz a vývoz

Potrebujete doviezť tovar do krajiny alebo hospodárskej zóny  len na krátky čas? Pomôžeme vám vyhnúť sa zbytočným poplatkom za krátkodobý dovoz alebo vývoz, ako napríklad v prípade výstav.

 • Tranzit

Po splnení konkrétnych požiadaviek  dokážeme pre vás rýchlo vytvoriť tranzitné dokumenty T1/T2, Carnet TIR a dodať váš tovar do želanej destinácie.

 • Colné sklady

Ponúka vám aj bezproblémové uskladnenie vášho tovaru pred preclením na akúkoľvek dlhú dobu, v našich vlastných colných skladoch.

 • INTRASTAT

Neplytvajte drahocenným časom na vypĺňanie formulárov INTRASTAT— zabezpečíme ich správne vyplnenie a podanie.

 • Podpora v procese colného vybavovanie

Naši odborníci odpovedia na všetky vaše otázky v oblasti colného vybavenia a poskytnú vám podporu pri auditoch, podávaní žiadostí o zjednodušené postupy alebo pri komunikácii s colnými autoritami.

Aké výhody vám prinášajú naše colné služby:

Príklad: Dodatočné colné poplatky vzniknuté po audite a ako sa im vyhnúť

Problém — výsledkom kontroly colného úradu boli klientovi vyrubené dodatočné poplatky a stanovené vyššie clo:

 • Nesprávne zaradenie do colného sadzobníka
 • Nesprávne alebo chýbajúce opravné položky
 • Neoprávnené prednostné colné odbavenie
 • Skúmanie a  dopytovanie pracovníkov colného orgánu

Riešenie — kontrola všetkých dovozných dokumentov:

 • Správne zaradenie do colného sadzobníka pre celý zoznam tovaru
 • Zhromaždenie potrebných odborných správ
 • Komplexné poradenstvo a podpora
 • Programy zaškolenia personálu
 • Implementácia procesu colnej kontroly

Výhody pre zákazníka — bezpečnosť:

 • Bezpečné zaradenie do colného sadzobníka prostredníctvom systému záväzných tarifných informácií (Binding Tariff Information system)
 • Žiadne dodatočné platby alebo úroky
 • Právna istota v súvislosti s colným zaradením
 • Dobrá povesť u colných orgánov

Posledná aktualizácia: 29.10.2014

K začiatku stránky