. .

The page is printed

Špeciálne služby

Na svetových javiskách sme doma

Potlesk, ovácie, záblesky fotoaparátov — keď si vaši umelci vychutnávajú posledné chvíle aplauzu, v zákulisí už naši logistickí experti tvrdo pracujú na demontáži a balení vybavenia, nakladajú ho do vozidiel a starajú sa o to, aby všetko odišlo včas.

Ak potrebujte zorganizovať svoj koncert v krátkom termíne, môžete sa obrátiť na našich odborníkov, ktorí dôkladne a presne naplánujú dopravné riešenia pre zabezpečenie hladkého priebehu dodávky a vylúčenie omeškaní. Skúsení projektoví manažéri pracujú 24 hodín, aby splnili určený plán a časový harmonogram, aby napokon všetko bolo tam, kde má a včas. A rovnako rýchlo všetko odpracú po skončení koncertu.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky