. .

The page is printed

Zmluvná logistika

Systém neustáleho zvyšovania kvality

Perfektná operatíva, prvotriedne služby a udržateľnosť riešení sú dôležitou devíziou DB Schenker.

Náš program manažmentu kvality - Flawless Execution (FLEX) – je základom pre vytváranie udržateľných riešení zmluvnej logistiky.  

Systém FLEX  pozostáva zo štyroch modulov:

Workflow Excellence ako modul dokonalých pracovných tokov vylepšuje kvalitu našej práce prostredníctvom harmonizácie a štandardizácie pracovných procesov. Spoločný jazyk a formát urýchľujú procesy. Účinný rizikový manažment minimalizuje vystavenie klienta rizikám. To nám umožňuje dosahovať vysokú úroveň kvality už vo fáze plánovania a zaručený prechod  od plánovania k implementácii.

Operational Excellence ako modul dokonalého prevedenia využíva nástroje ako 5S a Six Sigma pre hodnotenie a vylepšovanie kompletného procesu v zmysle jeho účinnosti, efektivity a flexibility. Výsledky využívame na:

  • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov
  • Elimináciu odchýlok v procesoch
  • Transformáciu činností, ktoré nevytvárajú pridanú hodnotu

Eco Excellence ako modul maximálnej zodpovednosti v oblasti životného prostredia zvyšuje ekologickú účinnosti aktuálnych úkonov v skladoch s cieľom poskytnutia takých služieb zákazníkom, ktoré budú priateľské k životnému prostrediu:

  • Zohľadňovanie energetickej úspornosti vo všetkých procesoch
  • Využívanie alternatívnych zdrojov energie
  • Zavádzanie zelených noriem s cieľom minimalizovať emisie CO²

Knowledge Excellence ako modul dokonalých vedomostí podporuje individuálny rozvoj každého zamestnanca a aktívne podporuje zdieľanie manažérskych a technických znalostí počas celého životného cyklu tovaru zákazníka. Tak skúsený personál z oblasti zmluvnej logistiky, ako aj mladí perspektívni pracovníci sa zúčastňujú na rôznych školiacich programoch a získavajú tak odbornosť, ktorá prináša vám ako zákazníkovi mnohé výhody.


Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky