. .

The page is printed

Zmluvná logistika

IT a systémy skladového hospodárstva

Od výzvy na predloženie ponúk až po kompletnú realizáciu — spolu s vami navrhneme to najlepšie IT riešenie.

Môžete sa spoľahnúť na naše skúsenosti a odbornosť, ktoré sme získali v početných IT projektoch. Naši špecialisti v spolupráci s vami vytvoria IT rozhrania a procesy plne prispôsobené vašim požiadavkám. Okrem toho, naše cezhraničné systémy vám uľahčia prácu.

Ako využívame IT systémy na zabezpečenie celkovej transparentnosti vašich logistických procesov:

 • Analýza súčasného stavu, návrh IT riešenia, príprava podpornej dokumentácie
 • Plánovanie postupu presne podľa vašich požiadaviek, vrátane dátumu uvedenia do prevádzky
 • Jeden kontaktný partner pre všetky vaše otázky v oblasti IT počas celého projektu
 • Pripojenia rozhrania v súlade s vašimi špecifikáciami
 • Testovanie funkčnosti systému
 • Vyškolenie užívateľov a administrátorov systému
 • Podporný manažment

KiSoft: Špičkový, štandardizovaný systém riadenia skladového hospodárstva

Sytém KiSoft, ktorý bol implementovaný v regióne juhovýchodnej Európy, ponúka rozsiahle funkcie pre optimalizáciu práce. Okrem bežných logistických operácií v sklade dokáže riadiť ďalšie špecifické úlohy, ako:  

 • Priama identifikácia tovaru (čiarové kódy/rádiofrekvenčná identifikácia)
 • Monitoring udalostí
 • Kompletné zobrazovanie výrobných čísel jednotlivých položiek vo všetkých častiach skladu
 • Vystopovaľnosť viacnásobných šárž
 • Skladovanie nebezpečných materiálov
 • Optimalizácia všetkých bežne používaných postupov v oblasti vyskladňovania a balenia
 • Pružný systém správy dát - master data management
 • Jednoduchý prechod na iné jazyky

IT riešenia pre špecifické odvetvia

Riešenie na báze SAP pre automobilový priemysel:

Obrázok znázorňuje najdôležitejšie podporované procesy a funkcie.

IT systém pre koncepcie na báze VMI (zásoby riadené dodávateľom):

Náš celosvetovo preverený a osvedčený IT systém vám ponúka transparentnosť a prináša zjednodušenie procesov manažmentu zásob a spracovania objednávok. Obrázok znázorňuje zloženie IT štruktúry a jej komponenty, ako aj najdôležitejšie funkcie pre dodávateľov, výrobcov a maloobchod.

GRAFIK

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky