. .

The page is printed

Zmluvná logistika

Preprava a skladovanie nebezpečného tovaru

Transport nebezpečných tovarov predstavuje veľkú výzvu, tak pre účastníkov ako aj pre našu sieť. Preto sme tomu prispôsobili naše transportné riešenia, aby vaše zásielky dorazili bezpečne do cieľa.

Keď chcete prepravovať nebezpečný tovar musíte mať na zreteli mnoho vecí. Rozličné triedy nebezpečných tovarov si vyžadujú rôzne opatrenia a tiež odosielatelia, obalové oddelenie a prepravcovia musia dodržať početné nariadenia vyplývajúce zo zákona.

Aby ste sa vedeli orientovať, sú vám naši špecialisti na nebezpečné tovary k dispozícii vo všetkých pobočkách. Radi vám poradia v oblasti prepravy nebezpečných tovarov a poskytnú rady o osobitosti výnimočných predpisoch týkajúcich sa vašich produktov.

Aby boli dodržané potrebné bezpečnostné štandardy, disponujú všetci zapojení pracovníci potrebným vzdelaním a odbornými znalosťami. Okrem toho sú vám vďaka automatickému spracovaniu k dispozícii dáta o nebezpečnom tovare kedykoľvek počas transportu, tak aby váš tovar bezpečne dorazil do cieľa.

Naša sieť v európskej cestnej preprave je prispôsobená nato, aby prepravila 98 percent bežných nebezpečných tovarov. Isté obmedzenia platia pri preprave nebezpečných tovarov triedy 1, 6 a 7, ako aj pri obzvlášť nebezpečných látkach na základe zákonných nariadení alebo špecifických obmedzení pre danú krajinu.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky