. .

The page is printed

Zmluvná logistika

Riadenie logistických projektov

Vaše projekty spracujeme od fázy počiatočnej analýzy až po implementáciu. Naši experti presne identifikujú vaše potreby a v súlade s nimi a s vašou pomocou navrhnú riešenia pre logistické operácie na miestnej, regionálnej alebo aj svetovej úrovni.

Zaručujeme stabilnú a bezpečnú implementáciu vášho projektu od začiatku až do konca, od počiatočnej obchodnej analýzy až po ukončenie projektu. Veľkým prínosom pre vás budú naše štrukturalizované procesy a dlhoročné skúsenosti našich odborníkov v oblasti realizácie projektov.

Pre účely realizácie navrhovaných konceptov vytvárame infraštruktúru, implementujeme navrhované procesy a riadime činnosti vedúce k uskutočneniu navrhovaného riešenia.
Spolu s vami vytvoríme tím, ktorý zaručí úspech vašich projektov!

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky