. .

The page is printed

Ekologický prístup

Ekologické poradenstvo

Naše na mieru ušité riešenia vám pomôžu vypočítať, znížiť alebo úplne kompenzovať emisie CO2.

Naši odborníci v oblasti zákazníckej podpory spoločne s vami nájdu to správne riešenie, aby vaše emisie zostali na čo najnižšej úrovni. Okrem toho vám pomôžeme vytvoriť procesy s minimálnymi emisiami CO2 a naplno využiť váš potenciál v oblasti znižovania CO2.

V prípadoch, keď nie je možné emisie znížiť ani eliminovať, môžete využiť našu službu Eco Neutral na podporu projektov, ktoré riešia otázku klimatických zmien spôsobom kompenzácie emisií CO2 produkovaných pri preprave tovaru. Náš postup pozostáva z troch krokov (vrátane prípadných opatrení):

Prevencia

  • Zavádzanie procesov s nízkou produkciu emisií CO2 a opatrení eliminujúcich emisie v čo najväčšom rozsahu
  • Príklady: Eliminácia prázdnych prejazdov; využívanie obnoviteľných/zelených zdrojov energie, moderné vozové parky a terminály s úsporou energie.

Znižovania

  • Analýza a podpora pri identifikácii a využívaní potenciálu v oblasti znižovania emisií
  • Návrhy optimálneho prepravného módu alebo návrh na zmenu v doprave

Kompenzácia

  • Kompenzácia vyprodukovaných emisií
  • Príklady: Podpora účasti na projektoch v oblasti ochrany životného prostredia Gold Standard (napr. z WWF), prípadne spustenie vlastného projektu zákazníka

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky