. .

The page is printed

Ekologický prístup

Zelené postupy

Našim cieľom je optimalizovať interné procesy prostredníctvom monitorovania, hodnotenia a vylepšovania našej energetickej úspornosti a efektívnosti na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca.

Príklady našich aktivít:

Pozemná preprava (cestná/železničná)

  • Náš úzko prepojený distribučný systém nám umožňuje efektívne kombinovať rôzne spôsoby dopravy a optimalizovať využívanie všetkých dopravných sietí.  
  • Vedieme školenia a kurzy pre šoférov, v ktorých sa naučia, ako šetriť palivom. Tieto kurzy preukázateľne pomáhajú znižovať spotrebu paliva o päť percent.
  • Náš vozový park neustále modernizujeme a dôkladne sledujeme aj vybavenie našich  subdodávateľov.  
  • Navrhujeme udržateľné koncepcie mestskej logistiky a ponúkame intermodálne riešenia.

Letecká a námorná doprava

  • Uprednostňujeme prepravcov, ktorí sa usilujú znižovať emisie CO2 napríklad využívaním inovatívnych aerodynamických koncepcií, nových generácií motorov, pomocou odľahčovania lodných motorov a systémov pomalej plavby.
  • Všade, kde je to možné eliminujeme papierovanie pri vybavovaní zásielok. Elektronické systémy v preprave zlepšujú kvalitu výstupných údajov, znižujú čas potrebný na vybavenie a šetria zdroje.
  • Podporujeme iniciatívy založené na úsilí implementovať európsku normu EN 16258 v leteckom sektore.
  • Používaním kontajnerových lodí triedy Triple-E (max. kapacita nákladu 18 000 TEU, TEU = jednotka zodpovedajúca 20 stopám) znižujeme špecifické emisie CO2 až o 50% v porovnaní s nižšou triedou.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky