. .

The page is printed

Ekologický prístup

Výber dodávateľov

Ambiciózne ciele prinášajú vysokú výkonnosť. Našich dodávateľov si vyberáme aj na základe environmentálnych cieľov a opatrení, ktoré prijímajú. Z toho dôvodu si môžete byť istý, naše služby sú skutočne priateľské k životnému prostrediu.

Pozemná preprava

  • Náš nástroj na výber dodávateľov vyhodnocuje všetkých dopravcov na základe ich environmentálnej výkonnosti.

Letecká a námorná preprava

  • Prepravcov si vyberáme na základe ročného vyhodnotenia ich environmentálnej výkonnosti.

Terminály

  • Uprednostňujeme udržateľné návrhy budov vyhovujúce normám, ako napríklad LEED, BREEAM a DGNB*.
  • Elektrickú energiu pri činnostiach na termináloch získavame z obnoviteľných zdrojov.
  • Používame kancelárske a skladové vybavenie a balenia vyrobené v súlade s normami priateľskými k životnému prostrediu s možnosťou recyklovania.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky