. .

The page is printed

Zodpovednosť

Líder v poskytovaní „zelených“ riešení

Ochrana životného prostredia nie je pre spoločnosť DB Schenker iba fráza, ale dôležitá súčasť firemnej politiky. Neustále pracujeme na znižovaní emisií CO2 a v tomto smere sme si stanovili ambiciózne a náročné ciele.

Do konca roka 2020 chceme  znížiť emisie CO2 oproti hodnotám v roku 2006 o 20% (vo vzťahu k objemom dopravy).

Globálna logistická sieť spoločnosti DB Schenker umožňuje uskutočňovať integrovaný prístup k ochrane životného prostredia a  ponúknuť zákazníkom výhodné riešenia, tak z ekonomického, ako aj ekologického hľadiska. Predovšetkým naša schopnosť inteligentne prepojiť viaceré spôsoby dopravy otvára nové možnosti znižovania emisií CO2.

Opatrenia prijaté spoločnosťou DB Schenker s cieľom naplnenia jej cieľov v oblasti klimatických zmien zahŕňajú okrem iného:

  • Poskytovanie inovatívnych zelených riešení, ktoré pomáhajú zmierňovať zaťaženie životného prostredia
  • Implementácia opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti
  • Širší rozsah využívania obnoviteľných zdrojov energie s cieľom znížiť našu závislosť na tuhých palivách

Interne ale aj spolu s našimi zákazníkmi hľadáme možnosť na neustále zlepšovanie našej i ich uhlíkovej stopy a robíme všetko pre to, aby sme minimalizovali negatívny dopad našej činnosti na životné prostredie.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky