. .

The page is printed

Ponuka riešení

Znižovanie emisií v rámci celého dodávateľského reťazca

Naše zelené riešenia pomáhajú k trvalo udržateľnému znižovaniu emisií CO2, spôsobených vašimi logistickými činnosťami.

Nezáleží na tom, či prepravujete tovar vlakom, nákladným vozidlom, lietadlom alebo loďou ani či potrebujete prepravu alebo skladovanie —  naše zelené riešenia vám pomôžu eliminovať emisie CO2 vzniknuté v ktorejkoľvek časti vášho dodávateľského reťazca.  

Projekty znižovania emisií CO2 realizujeme v priamej spolupráci so zákazníkmi, a to od návhu až po implementáciu. Naše „eco friendly“ riešenia vám pomôžu úspešne znížiť, eliminovať a kompenzovať emisie, a tým zlepšiť vašu ekologickú stopu.

Kombinovaná preprava  

Kombinovaná preprava vám umožní využívať výhody rôznych prepravných módov  - napríklad ekologickú šetrnosť železnice s flexibilitou cestnej prepravy. Vaša zásielka pritom ostáva po celý čas prepravy v jednom kontajneri.

Zvoz a rozvoz zásielok je realizovaný našou rozsiahlou cestnou sieťou a gro prepravy sa uskutočňuje po železnici – čím sa výrazne znižuje množstvo vyprodukovaných emisií CO2, až o 60%.

Letecká preprava  

Využívame lietadlá najvýznamnejších svetových prepravcova a pre vaše zásielky dokážeme objednať nákladné lietadlá s najúspornejšími motormi, vybavené krídlami s optimálnou aerodynamikou, navrhnuté s ultraľahkým karbónovým vláknami, s výrazne vyššou kapacitou objemu nákladu oproti iným lietadlám.

Použitím špičkových lietadiel, zníženým objemom balenia  a optimalizáciou trás dokážeme znížiť emisie o 30–50%.

Optimálna kombinácia leteckej a oceánskej dopravy

Produkt DB SCHENKERskybridge spája výhodu rýchlosti leteckej dopravy a environmentálnu výhodnosť oceánskej dopravy formou intermodálnej dopravnej siete. Takéto intermodálne riešenie zníži vaše emisie a náklady až o 50 percent v porovnaní s modelom využitia výlučne leteckej dopravy.

Námorná preprava

Podobne ako železničná preprava, aj námorná preprava produkuje v porovnaní s cestnou prepravou nižšie emisie skleníkových plynov v prepočte na prepravnú jednotku. Na zabezpečenie ekologickej prevádzky lodí využívame aj programy na znižovanie emisií látok znečisťujúcich životné prostredie.

Ďalšie znižovanie emisií je možné dosiahnuť preložením nákladu z nákladného vozidla na vlak vo fáze pred začiatkom prepravy alebo počas nej. Takéto riešenie prinesie zníženie emisií až o 50 %.

Premena  skladovacích priestorov na energeticky úsporné budovy

Integrovaný koncept ekologického skladu Eco Warehouse sme navrhli s cieľom ponúknuť riešenie pre efektívnu prevádzku budov na skladovanie. Tento koncept dokáže zabezpečiť zníženie emisií CO2 až o 35%.

Naši odborníci využívajú tento koncept a normy udržateľnosti budov pri návrhu a budovaní logistických centier v harmónii so životným prostredím.

Eco Neutral — Kompenzácia emisií CO2 podporou projektov zameraných na ochranu pred klimatickými zmenami

Nie každú prepravu je možné realizovať ekologicky úsporne . Preto vám spolu s  riešeniami na ochranu životného prostredia pre jednotlivé druhy prepravy ponúkame aj podporný program Eco Neutral, vďaka ktorému môžete kompenzovať vaše emisie CO2 podporou projektov na ochranu proti klimatickým zmenám. Spolu s našim partnerom atmosfair investujeme aj do projektov na kompenzáciu nahromadených emisií CO2.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky