. .

The page is printed

Zodpovednosť

Silný a zodpovedný partner

Chcete, aby aj vaše podnikanie bolo šetrné k životnému prostrediu? S nami si môžete byť istý, že zelené riešenia budú prioritou.

Zavádzame množstvo opatrení s cieľom splniť svoje ciele v oblasti prevencie klimatických zmien a získať miesto lídra v zelených logistických riešeniach!

  • Integrita: Všetky výpočty CO2 a hodnotiace nástroje vychádzajú z aktuálne platnej normy EN16258. To zabezpečuje maximálnu transparentnosť emisných údajov.
  • Záväzok: Naše metódy vykazovania sú v súlade s princípmi projektu OSN Global Compact a svoje environmentálne údaje zverejňujeme v rámci projektu zverejňovania emisií C2 Carbon Disclosure Project (CDP) a EcoVadis. Sme súčasťou viacerých združení a iniciatív CO2 výkazníctva, ako napríklad EcoTransIT World, Clean Cargo Working Group (CCWG) a Air Carbon Initiative (ACI).
  • Monitorovanie: Dôkladne monitorujeme svojich vybraných prepravcov a snažíme sa zabezpečiť, aby sa ich lepšia efektivita prejavovala na stope CO2 našich zákazníkov a v našich  bilančných výpočtoch CO2. Pri realizácii projektov zameraných na znižovanie CO2 využívame výhradne  služby prepravcov so zdravou environmentálnou politikou.
  • Výkonnosť: DB Schenker je jednotkou v poskytovaní námornej prepravy. Okrem toho sme dokázali znížiť emisie CO2 v pozemnej doprave o približne 30 percent prostredníctvom uplatnenia riešení  prispôsobených potrebám zákazníkov a kombináciou rôznych spôsobov dopravy.
  • Vozidlá a zamestnanci: Viac ako 50 percent nášho vozového parku a flotíl riadených našimi prepravnými partnermi v juhovýchodnej Európe bolo vyhodnotených známkou vyššou ako Euro 4 v oblasti emisií. Všetci naši šoféri absolvovali školiace programy Eco-Driving.
  • Poradenstvo: Ponúkame riešenia zohľadňujúce potreby zákazníkov a podporu pre najnovšie nástroje a metódy pri znižovaní, eliminovaní a kompenzácii emisií CO2.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky