. .

The page is printed

Zodpovednosť

Aktivity v regióne juhovýchodnej Európy

Zelená logistika znamená optimalizáciu dopravných sietí a tokov tovaru s využitím systémov alternatívnej jazdy, konceptu energetickej nezávislosti budov a zvyšovania environmentálneho povedomia zamestnancov a dodávateľov.

Niekoľko príkladov ako uvádzame teóriu v oblasti znižovania uhlíkovej stopy do praxe:

Využívanie alternatívnych pohonov

Zelené nákladné vozidlá na zemný plyn prevádzkujeme v Rakúsku už určitý čas, predovšetkým vo vnútorných častiach miest. Nedávno sme začali používať takéto vozidlá aj v Bukurešti a meste Cluj v Rumunsku. Využívanie udržateľného konceptu mestskej logistiky a konceptu alternatívnej jazdy, ako v prípade zemného plynu, môže znížiť emisie až o 25 percent.

Rolling highway (ROLA)

DB Schenker, ÖKOMBI a Rail Cargo Austria Group spolupracujú na vývoji systému, ktorý umožňuje prekladanie celých nákladných vozidiel aj s vlečkami na vagóny za účelom prepravy po  železnici. DB Schenker využíva systém kombinovanej dopravy rolling highway od roku 2012 na trase medzi Salzburgom a Terstom a v rámci tohto procesu eliminuje viac ako 2 000 metrických ton CO2 v atmosfére.

PowerRailer

Technológia PowerRailer predstavuje službu od DB Schenker na princípe inteligentne organizovaných ucelených vlakov pre spoľahlivé prepravovanie zásielok s ohľadom na životné prostredie do a z destinácií v juhovýchodnej Európe. Každý rok sa využije asi 2 000 takýchto ucelených vlakov, pričom každý vlak v rámci bloku produkuje asi o dve tretiny menej emisií v porovnaní s bežným nákladným vozidlom na rovnakej trase.  

Paletové vozíky na vodíkový pohon

DB Schenker využíva paletové vozíky na vodíkový pohon.  Paletové vozíky v našom logistickom centre v Linzi/Hörschingu sú vybavené jednotkou s palivovými článkami na uhlíkový pohon. Tento systém premieňa biometán na vodík, ktorý sa následne stláča a uskladňuje. Výsledkom celého procesu je veľmi nízka úroveň emisií CO2. Paletové vozíky sa dobíjajú vo vodíkových staniciach v terminálovej hale nášho zariadenia. Dobíjanie je ukončené už po niekoľkých minútach, čo je omnoho kratší čas ako v prípade bežných batérií.

Logos, Logos

Solárne panely v Bratislave

Strecha pobočky DB Schenker v Bratislave bola vybavená fotovoltaickým systémom, ktorý vytvára dostatok elektrickej energie na pohon všetkých činností v termináli. Okrem toho jednotka prenáša nadbytočnú energiu do slovenskej rozvodnej siete. Medzi výhody fotovoltaického systému patrí:

  • Solárna energia je neobmedzeným zdrojom energie.
  • Fotovoltaické zariadenie neprodukuje hluk a emisie CO2.
  • Solárne bunky majú životnosť 30 rokov a po jej uplynutí je možné jednoducho ich recyklovať. Naše fotovoltaické centrum v Bratislave znižuje emisie skleníkových plynov o viac ako 77 metrických ton ročne.

Moderné terminály ohľaduplné k životnému prostrediu

V septembri 2013 sme otvorili nový terminál v Prahe. Celé zariadenie je vybavené špičkovými technológiami ohľaduplnými k životnému prostrediu. Uvádzame tri príklady:

  • Solárny systém na ohrev vody
  • Fotovoltaická stanica pre trvalú zásobu elektrickej energie
  • Inteligentné osvetlenie, ktoré znižuje spotrebu energie celého zariadenia

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky